ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Neova

Neova

Bank

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. Varje dag. Neova är bioenergi. Vårt erbjudande består av produkterna torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar. Bland våra kunder finns såväl stora värmeverk och industrier som villaägare. Vårt tydliga fokus på bioenergibränslen spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och...


Läs mer

NGM

NGM

Ekonomi

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med tillstånd från svenska Finansinspektionen. Vi är ett helägt dotterbolag till tyska Boerse Stuttgart, en börs som liksom NGM alltid sätter privata investerares intressen främst. Vi tror på transparens och likabehandling och använder modern teknik för att reducera byråkrati och onödiga kostnader. Förutsättningen för en effektiv handel är ett driftsäkert, flexibelt och stabilt handelssystem.Det erbjuder vi givetvis också. Handelssystemet...


Läs mer

Nolato MediTech

Nolato MediTech

Ekonomi

Nolato MediTech utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. Vi har produktionsenheter i Hörby och Lomma. Vi är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Vi erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering. Vi erbjuder en arbetsplats med starkt fokus på arbetssätt enligt LEAN principer...


Läs mer

Nordea

Nordea

Bank

We are among the ten largest universal banks in Europe and have around 11 million customers, 30,000 employees and approximately 600 branch office locations. Today we hold leading positions in corporate and institutional banking as well as in retail and private banking. We are also the leading provider of life and pensions products in the Nordic countries. Moreover, we are one of very few European banks with an AA- rating and are among the ten largest universal banks in Europe in terms of...


Läs mer

Norrenergi

Norrenergi

Bygg

Med värme och kyla i kretslopp lägger vi grunden för den hållbara staden. Tack vare fjärrvärme- och fjärrkylnätet kan vi tillsammans ta vara på den energi som blir över för att värma och svalka dem som behöver. I dagsläget är vi 75 medarbetare och våra lokaler ligger nära kommunikationer i Solna Strand med utsikt över Bällstaviken. Våra leveranser uppgår årligen till cirka 1 TWh värme och 70 GWh kyla. Solnaverket i Solna Strand är huvudproduktions­anläggning för både fjärrvärme och...


Läs mer

Norstedts förlagsgrupp

Norstedts förlagsgrupp

Ekonomi

Vi är Sveriges ledande förlagshus med en bred och uppmärksammad utgivning. Vi ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn och ungdomsböcker med både kvalitet och bredd. Förlagsgruppen består av Norstedts, Rabén & Sjögren, Massolit, Tiden, och B. Wahlströms, Norstedts Kartor, Böckernas klubb, Barnens bokklubb och Printz Publishing.


Läs mer

Northern Offshore Group

Northern Offshore Group

Bank

Northern Offshore Group är starkt drivet av entreprenörskap och består av flera väletablerade privatägda bolag med verksamheter inom den marina branschen. Företaget har en tydlig vision och värderingar grundade i den starka shipping kulturen och entreprenörsandan från Donsö i Göteborgs södra skärgård.


Läs mer

OKQ8

OKQ8

Bank

OKQ8 Bank ägs till 100 % av OKQ8 som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. Läs mer om deras verksamhet på OKQ8. Läs mer på: https://www.okq8.se.


Läs mer

Omni

Omni

Ekonomi

Omni har varit live på svenska mediemarknaden sedan november 2013 och drivs som ett eget bolag inom Schibsted­koncernen. För läsarna innebär Omni ett helt nytt sätt att uppleva nyheter och är redan Sveriges femte största nyhetstjänst med totalt ungefär 1 miljon unika läsare. Omni har prisats med en lång rad utmärkelser, bland annat som Europas bästa nyhetstjänst i mobilen (Wan­ifra Digital Media Award) och Årets bästa nyhetstjänst i Sverige (Mobilgalan). Omnis primära plattform är mobilen,...


Läs mer

Optimal ekonomi

Optimal ekonomi

Ekonomi

Efter 17 års anställning på en revisionsbyrå så var det 2010 dags för Optimal Ekonomi att flytta in i Willyshuset i centrala Kramfors. Idag är Optimal Ekonomi en ”FAR-byrå” med sex medarbetare. Som medlem i FAR www.far.se och genom våra titlar Auktoriserad revisor och Auktoriserad redovisningskonsult så kontrolleras vår verksamhet av externa kvalitetskontrollanter. Affärsidén är att leverera ekonomitjänster med hög kvalitet i en modern IT miljö. Vi anser att god ordning är lönsamt....


Läs mer

Ovako

Ovako

Bank

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager, transport - och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017...


Läs mer

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Bank

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet.


Läs mer

Plastal

Plastal

Bank

Plastal är en marknadsledande helhetsleverantör av avancerade plastkomponenter till fordonsindustrin. Våra huvudprocesser är formsprutning, lackering, montering och logistik och vi finns representerade i Göteborg, Simrishamn, Raufoss (Norge) och Gent (Belgien). Vi är sedan 2016 en division inom Plasman Group, läs mer om oss på www.plastal.com


Läs mer

Poolia

Poolia

Rekrytering

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt...


Läs mer

Preem

Preem

Bygg

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av...


Läs mer

PwC

PwC

Bank

PwC har idag ca 300 medarbetare i vår svenska Advisory-verksamhet. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom Corporate Finance och Consulting. Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan - från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.


Läs mer

Redeye Corporate Broking

Redeye Corporate Broking

Bank

Redeye är en nästa generationens finansiella analytiker och investment banking-firma, specialiserad på Life Science och Technology. Våra klienter är innovativa framtidsföretag på den Nordiska marknaden, vi arbetar utifrån en värdebaserad investeringsfilosofi och med en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.


Läs mer

Resurs Bank

Resurs Bank

Bank

Resurs Bank är en av Sveriges mest snabbväxande banker och vi är marknadsledande inom finansiering för detaljhandeln. Några av våra största samarbetspartners inom finansiering i butik/e-handel är kedjor som SIBA, Bauhaus, NetOnNet, SOVA, Ticket, Hornbach, BMW och MIO. Resurs Bank erbjuder även sparkonton och lån, betal- och kreditkorten Supreme Card samt företagstjänster som fakturaköp och fakturabelåning. Vår vision är att vara Nordens ledande nischbank och den bästa arbetsplatsen med mest...


Läs mer

Riksgälden

Riksgälden

Bank

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor...


Läs mer

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Bank

Riksrevisionen är en oberoende myndighet med uppdrag att granska statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultaten av våra granskningar får ofta stor uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändringar i viktiga samhällsfrågor. Vi har även ett internationellt utvecklingssamarbete med flera revisionsmyndigheter runtom i världen.