ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Michael Page

Michael Page

Rekrytering

Tillsammans med Page Personnel och Page Executive utgör Michael Page en del av PageGroup som är noterad på Londonbörsen sedan april 2001. Michael Page är en av de globalt ledande aktörerna inom rekrytering av kvalificerade specialister och chefer för både permanenta, temporära och interima uppdrag. I nästan 40 år har vi hjälpt både kunder och kandidater att växa genom att erbjuda kvalitativa tjänster och har varit drivande i utvecklingen av standarden inom specialistrekrytering. Vi har nu 155...


Läs mer

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Bank

Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 3000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom nytänkande och hög servicenivå vilket lett till stor populäritet hos försäkringsförmedlarna. Vi växer och fler kunder väljer att försäkra sin verksamhet i Moderna varför vi nu söker ännu en erfaren skadereglerare inom området egendom till...


Läs mer

Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension

Bank

Movestic har sedan starten 2000 vuxit från noll i förvaltat kapital till över 30 miljarder SEK och till en portfölj om 500 000 försäkringar genom att utmana branschen med entreprenörskap och affärmässighet i fokus. Nu står vi inför nästa utmaning - att omfamna och leda den digitala förvandlingen i branschen med utgångspunkt i kundens behov och framtida förväntningar. Vi lägger stor fokus på förändringsvilja och kompetens och är idag 140 personer där många är specialister inom sina respektive...


Läs mer

Neova

Neova

Bank

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. Varje dag. Neova är bioenergi. Vårt erbjudande består av produkterna torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar. Bland våra kunder finns såväl stora värmeverk och industrier som villaägare. Vårt tydliga fokus på bioenergibränslen spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och...


Läs mer

NGM

NGM

Ekonomi

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med tillstånd från svenska Finansinspektionen. Vi är ett helägt dotterbolag till tyska Boerse Stuttgart, en börs som liksom NGM alltid sätter privata investerares intressen främst. Vi tror på transparens och likabehandling och använder modern teknik för att reducera byråkrati och onödiga kostnader. Förutsättningen för en effektiv handel är ett driftsäkert, flexibelt och stabilt handelssystem.Det erbjuder vi givetvis också. Handelssystemet...


Läs mer

Nolato MediTech

Nolato MediTech

Ekonomi

Nolato MediTech utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. Vi har produktionsenheter i Hörby och Lomma. Vi är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Vi erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering. Vi erbjuder en arbetsplats med starkt fokus på arbetssätt enligt LEAN principer...


Läs mer

Nordea

Nordea

Bank

We are among the ten largest universal banks in Europe and have around 11 million customers, 30,000 employees and approximately 600 branch office locations. Today we hold leading positions in corporate and institutional banking as well as in retail and private banking. We are also the leading provider of life and pensions products in the Nordic countries. Moreover, we are one of very few European banks with an AA- rating and are among the ten largest universal banks in Europe in terms of...


Läs mer

Norrenergi

Norrenergi

Bygg

Med värme och kyla i kretslopp lägger vi grunden för den hållbara staden. Tack vare fjärrvärme- och fjärrkylnätet kan vi tillsammans ta vara på den energi som blir över för att värma och svalka dem som behöver. I dagsläget är vi 75 medarbetare och våra lokaler ligger nära kommunikationer i Solna Strand med utsikt över Bällstaviken. Våra leveranser uppgår årligen till cirka 1 TWh värme och 70 GWh kyla. Solnaverket i Solna Strand är huvudproduktions­anläggning för både fjärrvärme och...


Läs mer

Norstedts förlagsgrupp

Norstedts förlagsgrupp

Ekonomi

Vi är Sveriges ledande förlagshus med en bred och uppmärksammad utgivning. Vi ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn och ungdomsböcker med både kvalitet och bredd. Förlagsgruppen består av Norstedts, Rabén & Sjögren, Massolit, Tiden, och B. Wahlströms, Norstedts Kartor, Böckernas klubb, Barnens bokklubb och Printz Publishing.


Läs mer

Northern Offshore Group

Northern Offshore Group

Bank

Northern Offshore Group är starkt drivet av entreprenörskap och består av flera väletablerade privatägda bolag med verksamheter inom den marina branschen. Företaget har en tydlig vision och värderingar grundade i den starka shipping kulturen och entreprenörsandan från Donsö i Göteborgs södra skärgård.


Läs mer

OKQ8

OKQ8

Bank

OKQ8 Bank ägs till 100 % av OKQ8 som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. Läs mer om deras verksamhet på OKQ8. Läs mer på: https://www.okq8.se.


Läs mer

Omni

Omni

Ekonomi

Omni har varit live på svenska mediemarknaden sedan november 2013 och drivs som ett eget bolag inom Schibsted­koncernen. För läsarna innebär Omni ett helt nytt sätt att uppleva nyheter och är redan Sveriges femte största nyhetstjänst med totalt ungefär 1 miljon unika läsare. Omni har prisats med en lång rad utmärkelser, bland annat som Europas bästa nyhetstjänst i mobilen (Wan­ifra Digital Media Award) och Årets bästa nyhetstjänst i Sverige (Mobilgalan). Omnis primära plattform är mobilen,...


Läs mer

Optimal ekonomi

Optimal ekonomi

Ekonomi

Efter 17 års anställning på en revisionsbyrå så var det 2010 dags för Optimal Ekonomi att flytta in i Willyshuset i centrala Kramfors. Idag är Optimal Ekonomi en ”FAR-byrå” med sex medarbetare. Som medlem i FAR www.far.se och genom våra titlar Auktoriserad revisor och Auktoriserad redovisningskonsult så kontrolleras vår verksamhet av externa kvalitetskontrollanter. Affärsidén är att leverera ekonomitjänster med hög kvalitet i en modern IT miljö. Vi anser att god ordning är lönsamt....


Läs mer

Ovako

Ovako

Bank

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager, transport - och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017...


Läs mer

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Bank

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet.


Läs mer

Plastal

Plastal

Bank

Plastal är en marknadsledande helhetsleverantör av avancerade plastkomponenter till fordonsindustrin. Våra huvudprocesser är formsprutning, lackering, montering och logistik och vi finns representerade i Göteborg, Simrishamn, Raufoss (Norge) och Gent (Belgien). Vi är sedan 2016 en division inom Plasman Group, läs mer om oss på www.plastal.com


Läs mer

Poolia

Poolia

Rekrytering

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt...


Läs mer

Preem

Preem

Bygg

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av...


Läs mer

PwC

PwC

Bank

PwC har idag ca 300 medarbetare i vår svenska Advisory-verksamhet. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom Corporate Finance och Consulting. Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan - från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.


Läs mer

Randstad

Randstad

Ekonomi

Oavsett var i landet du är, finns vi där för dig. Med lokalkontor från Malmö i söder till Kiruna i norr hjälper vi människor och organisationer över hela landet. Vår starka lokala närvaro hjälper oss nå vårt viktiga uppdrag – att hjälpa människor till en utvecklande karriär och företag att hitta rätt medarbetare.