Cliens Kapitalförvaltning

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och fristående fondbolag vars målsättning är att erbjuda investerare långsiktigt god avkastning. Våra förvaltare är specialister på den nordiska aktie- och räntemarknaden och vår verksamhet består av fondförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning. Vi förvaltar fem fonder med olika förvaltningsstilar och riskprofiler. Förvaltningsteamet inom Cliens har förvaltat kapital åt svenska institutioner i över två decennier.