Aon Sweden

Omsorgen om vår omvärld är en grundläggande värdering som Aons verksamhet baseras på. Det innebär att vi har ett tydligt ansvar att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt i de länder vi verkar i. I Sverige är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Aon globalt är stolt sponsor till Manchester United sedan 2010. Aon i Sverige stöttar också Vänföreningen Portee och deras verksamhet och utveckling av byn Portee i krigsdrabbade Sierra Leone. Varje dag strävar vi för att leva efter våra värderingar, respektera vår etik och bygga en mångsidigt och talangfullt arbetsteam. Vi har ett starkt engagemang för service, teamwork, integritet och resultat, vilket genomsyrar hur vi interagerar med våra kollegor, kunder, samhället och miljön.